Podpora Mateřské školy Na Příčné mezi formou šablon

Od 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019 je naše mateřská škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006095 „Podpora Mateřské školy Na Příčné mezi formou šablon", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zajištění školního asistenta na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Celková výše podpory činí 363.704,- Kč.

Logo

Návštěvnost:
Dnes: 95Celkem: 156420