O nás

Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186 je čtyřtřídní mateřská škola se smíšenými třídami, které navštěvuji děti ve věku 3-7 let
a která se nachází na dvou místech. Dvě třídy mateřské školy se nachází v Šeberově, Na Příčné mezi 186 a dvě třídy mateřské školy jsou v Hrnčířích, U Školky 1023.
V Šeberově  je v každé z obou tříd zapsáno 27 dětí, v Hrnčířích 28 dětí, o které se stará 9 pedagogů a 10 provozních zaměstnanců
(4 kuchařky, 4 uklízečky, hospodářka a školní asistentka).
Ve všech třídách se střídají vždy dvě paní učitelky a o úklid pečují paní uklízečky a paní školnice.
Ve školní jídelně pracují čtyři zaměstnanci a hospodářka školy. Denně se zde vaří kvalitní a zdravá jídla s dostatkem ovoce a zeleniny.
Je zaveden pitný režim, který nabízí širokou škálu nápojů.

Školka má svou vlastní prádelnu vybavenou pračkou a sušičkou.

Všechny třídy jsou smíšené. Třídu mohou navštěvovat kamarádi, sourozenci (požadavek na umístění do třídy lze vznést při zápisu dítěte do MŠ a bere se na něj ohled při rozdělování přihlášených dětí do tříd).
Toto prostředí umožňuje přirozeně vytvářet možnost rozvoje sociálních dovedností, jako je: pomoc druhému, tolerance, respekt
k možnostem a práci druhých, navozuje rodinnou atmosféru.
Snažíme se o individuální rozvoj každého dítěte dle jeho možností a schopností, vedení k samostatnosti, logickému myšlení a podpoře zdravého sebevědomí.

Provozní doba školy je od 7:00 do 17:00 hod.

Denní režim je přizpůsoben výchovně vzdělávacím činnostem, přičemž není striktně dodržován. Je možné jej měnit, posunovat dle situace a potřeb dětí. To umožňuje pracovat beze spěchu, nervozity a tlaku na dítě.
Děti u nás mají právo nemuset. Jejich nechtění však netrvá dlouho. Záleží vždy na postupu učitelky, aby se nechtění stalo chtěním.

Mateřská škola je díky průběžným investicím zřizovatele po stránce vybavenosti na vysoké úrovni Je zde dostatek hraček, stavebnic
i didaktických pomůcek.
Obě mateřské školy mají velké a pěkně vybavené zahrady s mnoha herními prvky pro rozvoj pohybových dovedností dětí. V Šeberově děti mohou využívat i dopravní hřiště.
Jsou tak vytvořeny ideální podmínky pro výchovně-vzdělávací proces i rozvoj mateřské školy.

Adaptace: Pro nově příchozí děti je zavedena adaptační doba. Dítě může do MŠ přicházet společně s rodiči, pomalu si zvyká na prostředí, denní režim a činnosti konané v MŠ.

Návštěvnost:
Dnes: 47Celkem: 125162