Platba školného a stravného

STRAVOVÁNÍ, STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

Jídelní lístek je v šatnách vyvěšen pravidelně vždy v pondělí. Je sestavován dle doporučených dávek, převedených pomocí výpočetní techniky do průměrné spotřeby těch nejdůležitějších potravin. Tento tzv. „spotřební koš“ by měl zaručit, že děti dostanou potřebné množství příslušných živin podle zdravotních doporučení. Pravidelně podáváme ryby, maso, luštěniny, mléčné výrobky, celozrnné pečivo, cereálie. Vaříme jednotné jídlo pro všechny.
Denně je dětem podáváno ovoce nebo zelenina.

Pitný režim je zajištěn po celý den přípravou čaje a v kuchyni a nápoji v kuchyňkách u každé třídy.
Pestrost jídelníčku je pravidelně kontrolována.

Odhlašování stravy:
Dítě můžete telefonicky omluvit i ten den, kdy nepřijde, ale pouze do 8:00 hod.
Pokud dítě nepřijde a není omluveno, stravné se mu započítává.
Pokud jde dítě výjimečně po obědě, dostává s sebou svačinu - prosíme, nahlaste ráno.
Stravu není možné odnášet mimo budovu (např. při nemoci).

Stravné: pro strávníky 3-6 let strávníci 7 let
Dopolední svačina 11,- Kč 12,- Kč
Oběd 26,- Kč 28,- Kč
Odpolední svačina 11,- Kč 12,- Kč
Celkem 48,- Kč 52,- Kč

Dle vyhlášky 107/2005 mají děti, které dosáhnou v daném školním roce (včetně prázdnin) sedmi let, stanoveno vyšší stravné.

Platby stravného: převodem na účet 83580329/0800– úhrada do 15. dne v měsíci.
Pokud nelze platit převodem, je možné domluvit pravidelnou platbu v hotovosti v den určeném vedoucí ŠJ.

Přeplatky a nedoplatky:
Stravné je placeno zálohově na daný měsíc a vyúčtovává se vždy začátkem následujícího měsíce dle docházky dítěte.
Platba převodem – přeplatky jsou vyúčtovány zpět na účet dvakrát ročně (prosinec, červen).

Při nástupu do MŠ vyplníte závaznou přihlášku ke stravování (dostanete ji buď na třídě nebo u vedoucí školní jídelny).

ŠKOLNÉ

Školné je placeno pravidelně bez ohledu na docházku dítěte tzn. pokud s dítětem odjíždíte např. na 2 měsíce na dovolenou nebo je dlouhodobě nemocné, školné musí být hrazeno i za toto období.

500,- Kč: hradí děti chodící na celodenní i polodenní docházku, nehradí děti s odkladem povinné školní docházky a děti, které do 31. srpna dovrší pěti let.

Zdarma: Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

Platby školného: převodem na účet: 83580329/0800 úhrada do 15. dne v měsíci.

Změny ohledně docházky dítěte – hlaste předem.
Žádáme rodiče aby platili včas, pokud nejste schopni v daný termín zaplatit, využijte nejbližšího možného dne (dle pracovní doby) případně se telefonicky domluvte na jiném termínu přímo s hospodářkou školy.

Urgence plateb:
Urgence nezaplaceného stravného a školného jsou rozesílány doporučeně s doručenkou vždy začátkem následujícího měsíce.
Pokud nejsou dluhy uhrazeny ani po opakované urgenci, je možno docházku dítěte ukončit.

Další dotazy ohledně stravování a výběrů plateb směrujte na hospodářku školy.

Návštěvnost:
Dnes: 10Celkem: 128495